จะทำเว็บไซต์ออนไลน์ต้องรู้จัก Web Hosting

จะทำเว็บไซต์ออนไลน์ต้องรู้จัก Web Hosting

การเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ต้องมีการใช้พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลของระบบร้านค้า ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการเช่าพื้นที่ในตลาดนัด ที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรและมีการคิดค่าใช้จ่ายตามขนาดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Web Hosting ประเภทต่าง ๆ มาฝากกัน เพื่อให้ท่านที่กำลังจะทำเว็บไซต์ออนไลน์ได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกพิจารณาได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการเลือก Web Hosting

Shared Web Hosting

Web Hosting มีอยู่หลายรูปแบบ ที่นิยมทั่วไปพื้นฐาน คือ แบบ Shared Web Hosting หากเลือกแบบนี้ คุณและนักธุรกิจเจ้าอื่น จะใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ทางระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน จึงมีข้อจำกัดในด้านความรวดเร็วของการส่งผ่านข้อมูล การกำหนดค่าโปรแกรม เช่น การเขียนสคริปต์ Script ฯลฯ

เพราะทางผู้ให้บริการย่อมต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและต้องการควบคุมจัดระเบียบ ไม่ให้เกิดการกระทบต่อระบบร้านค้าโดยรวม มีข้อดีที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายต่อรายเดือนถูก และคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย Network เอง

Virtual Private Server Hosting

ต่อมา คือ แบบ VPS Hosting หรือ Virtual Private Server Hosting ทางบริษัทผู้ให้บริการจะมีการจัดสรร Server ขนาดใหญ่ ให้เป็นพื้นที่ย่อย ๆ ที่ต่างทำงานได้อย่างเป็นเอกเทศของตัวเอง โดยรองรับการใช้งานของเว็บไซต์พร้อมกันได้อย่างหลากหลายกว่าแบบแรก

ข้อดีที่สำคัญ คือ เมื่อ Server ย่อยใด มีความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะไม่กระทบต่อการทำงานในส่วนอื่น โอกาสที่ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของคุณจะหยุดชะงัก เช่น ดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้ เว็บไซต์ค้าง ฯลฯ ก็จะลดลงไปอย่างมาก นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนค่า Configuration ของซอฟต์แวร์ เช่น PHP และ MySQL ได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ก็ยังมีความเร็วที่ไม่เพียงพอ ซึ่งต้องเลือก Hosting แบบที่สาม

Dedicated Hosting และ Collocated Hosting

แบบที่สาม คือ Dedicated Hosting และ Collocated Hosting เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการทำร้านค้าออนไลน์ จึงมีราคาการให้บริการที่แพงที่สุดด้วย แต่ก็นับว่าคุ้มค่ากับระบบในการรักษาความปลอดภัยและการ Backup ข้อมูล เพื่อรักษาความลับของข้อมูลในระดับสูงสุด อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการเขียนโปรแกรม หรือการออกแบบใด ๆ ในพื้นที่ให้เช่านี้ เจ้าของเว็บไซต์แต่ละคนสามารถใช้พื้นที่ได้ตามความต้องการ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ อาจจ้างตำแหน่ง Hosting Admin มาดูแลบริหารจัดการเชิงระบบให้ หากไม่มีความชำนาญเพียงพอหรือไม่มีเวลาก็ได้แนวทางการเลือก Web Hosting

จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้บริการ Hosting แต่ละแบบมีความเหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท ควรทำการศึกษาในรายละเอียดให้ลึกซึ้งและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงต้นที่ทำเว็บไซต์ออนไลน์ สามารถเลือก Hosting ที่คิดค่าบริการถูกที่สุด แล้วค่อยขยับตามระดับรายได้ของเว็บไซต์ จำนวนผู้ใช้บริการ และจำนวนข้อมูลสะสม เช่น ภาพ คลิปวีดีโอ ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน