โรคกรดไหลย้อนป้องกันได้ แค่รู้วิธี

โรคกรดไหลย้อนป้องกันได้ แค่รู้วิธี

โรคกรดไหลย้อนเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่คนไทยเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทำให้มีอาการแสบร้อนในช่องอก เรอเหม็นเปรี้ยว แน่นท้อง ฯลฯ ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและอาจทำให้อาการลุกลามถึงการเป็นแผลในหลอดอาหารหรือกล่องเสียงได้

วิธีป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน

1. ไม่รับประทานอาหารเผ็ด

อาหารที่มีส่วนผสมจากพริกชนิดต่าง ๆ หรือน้ำส้มปรุงรสในแกงที่เข้มข้น เมื่อรับประทานเข้าไปจะกระตุ้นให้เซลล์ในกระเพาะหลั่งกรดออกมามากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อปัญหากรดไหลผ่านหูรูดเหนือกระเพาะขึ้นไปทำลายหลอดอาหาร ทำให้แสบร้อนในลำคอง่าย ทางที่ดี คือ การงดรับประทานอาการรสเผ็ด เปลี่ยนมาบริโภคอาหารรสกลมกล่อมจะดีต่อสุขภาพมากกว่า

2. รับประทานไม่อิ่มเกินไป

การบริโภคอาหารครั้งละมาก ๆ จะทำให้มีปริมาณโปรตีน เส้นใย ไขมัน แป้ง ฯลฯ อัดแน่นในกระเพาะอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อ จึงเกิดการดันตัวขึ้นไปในหลอดอาหารได้ วิธีการจัดการที่ดี คือ ปรับปริมาณการรับประทานในแต่ละมื้อลง รับประทานเพียงให้รู้สึกพออิ่ม และอาจเพิ่มมื้อย่อยเป็น 4-5 มื้อแทนมื้อใหญ่ 3 ครั้งอย่างที่ผ่านมา อาการโรคกรดไหลย้อนจะไม่ถามหาอีกต่อไป

3. รับประทานแล้วห้ามนอนทันที

การรับประทานแล้วนอนต่อทันที ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเหนือกระเพาะไม่สามารถปิดกั้นอาหารได้สนิท จึงมีอาการแสบร้อนในลำคอตามมาได้ง่าย ควรปรับเวลาการรับประทานโดยเฉพาะมื้อเย็นให้ห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และควรนอนหมอนหนุนสูงเป็นประจำด้วย

4. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน

ภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับโรคกรดไหลย้อนอย่างมาก จากการเก็บสถิติขององค์กรด้านสุขภาพ พบว่าคนอ้วนมีอาการไม่สบายตัวจากโรคกรดไหลย้อนบ่อยกว่าคนที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ ดังนั้น การควบคุมน้ำหนักตัวด้วยการจำกัดอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ จึงจะทำให้คุณสุขภาพดีและห่างไกลโรคกรดไหลย้อนได้

5. ไม่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

การสูบบุหรี่จะทำให้ร่างกายผลิตกรดในกระเพาะมากกว่าเดิม ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเหนือกระเพาะอาหารหย่อนตัวลงมากกว่าปกติ ดังนั้น การควบคุมกิจกรรมเข้าสังคมให้น้อยลง เพื่อลดความจำเป็นในการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะมีผลดีต่อการทำงานของระบบกระเพาะอาหาร

จากที่กล่าวมา คงเห็นแล้วว่าการดูแลตัวเองเรื่องการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะโรคกรดไหลย้อน เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ดีขึ้น

โรคกรดไหลย้อนป้องกันได้ แค่รู้วิธี