ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมศึกษาด้านการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำให้เงินต้นเพิ่มมูลค่าได้ จากการได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ทั้งนี้การเล่นหุ้นหรือซื้อกองทุนเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสรวยได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสรวยได้ แบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เราจึงรวบรวมคำแนะนำของกูรูด้านการเงินและการลงทุนมาฝากกัน ดังนี้

1. เลือกลงทุนในสิ่งที่ถนัด

การเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รายตัว ที่มีผลตอบแทนสูงในระยะสั้น จะต้องมีการซื้อขายตามจังหวะที่เหมาะสม หากมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจรายวัน การอ่านกราฟหุ้น ก็สามารถเลือกลงทุนแบบ day-trade ได้ แต่หากถนัดที่จะอ่านบัญชี วิเคราะห์สภาพคล่องและคาดการณ์ระยะไกล ก็สามารถร่ำรวยได้จากการลงทุนแนว VI ที่เน้นมูลค่าหุ้นในระยะยาว การเลือกลงทุนจึงต้องวิเคราะห์ตนเองว่าถนัดอย่างไร จึงเลือกแนวทางที่เหมาะกับแต่ละคนได้ดีที่สุด

2. มีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน

การมีเป้าหมายจะทำให้วางแผนในการลงทุนที่ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยควรมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว เช่น หากต้องการได้รับผลตอบแทนมากเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นต่อปี และสามารถสร้างมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่เป็นระดับสิบล้าน (จากเงินลงทุนหลักแสน) ใน 5-10 ปี ก็ควรศึกษาด้านการเล่นหุ้นรายตัวและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เช่น DW FOREX ที่มีผลตอบแทนสูง แต่ทั้งนี้ก็มีความเสี่ยงสูงด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่ฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี

3. ใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตนเอง

จากคำกล่าวที่ว่า การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง จึงควรที่จะทำการประเมินตนเองว่ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งมีการคิดค้นแบบทดสอบที่ทุกคนสามารถเข้าไปทำการวิเคราะห์ตนเองได้ฟรี ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่าง ๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะมีคำแนะนำว่า แต่ละคนเหมาะสมกับการลงทุนรูปแบบใด และควรลงทุนอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่มีอยู่ นับว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการช่วยให้เข้าใจมุมมองด้านการเงินของตัวเองดียิ่งขึ้น

4. มีวินัยในการลงทุน

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการตั้งโปรแกรมตัดเงินจากบัญชี เพื่อลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ จะช่วยให้ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงจากการซื้อหุ้นหรือกองทุน ให้ได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปได้ ทั้งยังทำให้เกิดวินัยในการเก็บออมเงินตลอดเวลา จึงเป็นการสร้างอุปนิสัยที่จะออมก่อนใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่า หากต้องการประสบความสำเร็จจากการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเอง ร่วมกับศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่กระทบต่อมูลค่าของหุ้นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ จึงจะทำให้มีโอกาสร่ำรวยและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019