การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

ความเสี่ยงกับการทำธุรกิจและลงทุนนับว่าเป็นเรื่องคู่กัน ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ทั้งจากเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและมหภาค รวมไปถึงแนวโน้มความนิยมของกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ทุกเมื่อ ผู้ที่บริหารความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง และยังลดความเครียดได้มากด้วย เพราะเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าที่กระทบธุรกิจและการลงทุน ก็มีแผนป้องกันและกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนแล้ว

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุนที่เหมาะสมจะต้องมีความรู้ในธุรกิจและการลงทุนที่กำลังดำเนินการ อีกทั้งศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสแห่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะลดความเสี่ยงที่จุดใดบ้าง ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การทำธุรกิจและลงทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัด หากลงทุนในหุ้น เพื่อจะได้รับเงินปันผลในระยะยาว หรือถือไว้เพื่อรอขายทำกำไรส่วนต่าง ก็ต้องพิจารณาหุ้นที่มีบัญชีการเงินที่ดี มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่น่าสนใจ แต่หากคิดลงทุนกับหุ้นเพื่อการซื้อขายรายวัน ย่อมต้องศึกษาการดูกราฟหุ้นอย่างละเอียด เพื่อหาจังหวะซื้อขายที่เหมาะสม การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะลดความเสี่ยงได้มาก

2. การกระจายความเสี่ยง

หากลงทุนไปกับการซื้อหุ้นประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียว เมื่อเศรษฐกิจประสบปัญหาทั่วโลก ทำให้คอนโดที่ดินมีราคาตกต่ำ หุ้นตก ก็จะทำให้คุณถึงขั้นล้มละลายได้ ฉะนั้น ต้องรู้จักกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ หรือ เก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การซื้อประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การฝากบัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ

3. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

ปัจจุบันมีผู้สอบเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนแบบต่าง ๆ หากคุณทำธุรกิจหรือลงทุนอย่างจริงจังที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ ก็ควรจะต้องเลือกบุคคลเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาในระยะยาว เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทำให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์

4. ควรศึกษาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจเชื่อมโยงถึงกันหมดทั่วโลก แม้แต่ปัญหาการเมืองระหว่างสหรัฐและจีน ก็ยังกระทบต่อภาวะสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจเล็กและใหญ่ทั่วโลกด้วย จึงควรติดตามข่าวสารธุรกิจการเมืองจากรายการข่าวที่เชื่อถือได้เป็นประจำ เพื่อให้คุณมองการณ์ไกลและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอื่น

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใส่ใจการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการลงทุน และรับมือกับความเสี่ยงได้ทุกรูปแบบ

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมศึกษาด้านการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำให้เงินต้นเพิ่มมูลค่าได้ จากการได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ทั้งนี้การเล่นหุ้นหรือซื้อกองทุนเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสรวยได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสรวยได้ แบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เราจึงรวบรวมคำแนะนำของกูรูด้านการเงินและการลงทุนมาฝากกัน ดังนี้

1. เลือกลงทุนในสิ่งที่ถนัด

การเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รายตัว ที่มีผลตอบแทนสูงในระยะสั้น จะต้องมีการซื้อขายตามจังหวะที่เหมาะสม หากมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจรายวัน การอ่านกราฟหุ้น ก็สามารถเลือกลงทุนแบบ day-trade ได้ แต่หากถนัดที่จะอ่านบัญชี วิเคราะห์สภาพคล่องและคาดการณ์ระยะไกล ก็สามารถร่ำรวยได้จากการลงทุนแนว VI ที่เน้นมูลค่าหุ้นในระยะยาว การเลือกลงทุนจึงต้องวิเคราะห์ตนเองว่าถนัดอย่างไร จึงเลือกแนวทางที่เหมาะกับแต่ละคนได้ดีที่สุด

2. มีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน

การมีเป้าหมายจะทำให้วางแผนในการลงทุนที่ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยควรมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว เช่น หากต้องการได้รับผลตอบแทนมากเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นต่อปี และสามารถสร้างมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่เป็นระดับสิบล้าน (จากเงินลงทุนหลักแสน) ใน 5-10 ปี ก็ควรศึกษาด้านการเล่นหุ้นรายตัวและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เช่น DW FOREX ที่มีผลตอบแทนสูง แต่ทั้งนี้ก็มีความเสี่ยงสูงด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่ฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี

3. ใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตนเอง

จากคำกล่าวที่ว่า การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง จึงควรที่จะทำการประเมินตนเองว่ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งมีการคิดค้นแบบทดสอบที่ทุกคนสามารถเข้าไปทำการวิเคราะห์ตนเองได้ฟรี ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่าง ๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะมีคำแนะนำว่า แต่ละคนเหมาะสมกับการลงทุนรูปแบบใด และควรลงทุนอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่มีอยู่ นับว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการช่วยให้เข้าใจมุมมองด้านการเงินของตัวเองดียิ่งขึ้น

4. มีวินัยในการลงทุน

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการตั้งโปรแกรมตัดเงินจากบัญชี เพื่อลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ จะช่วยให้ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงจากการซื้อหุ้นหรือกองทุน ให้ได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปได้ ทั้งยังทำให้เกิดวินัยในการเก็บออมเงินตลอดเวลา จึงเป็นการสร้างอุปนิสัยที่จะออมก่อนใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่า หากต้องการประสบความสำเร็จจากการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเอง ร่วมกับศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่กระทบต่อมูลค่าของหุ้นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ จึงจะทำให้มีโอกาสร่ำรวยและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019