การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

ความเสี่ยงกับการทำธุรกิจและลงทุนนับว่าเป็นเรื่องคู่กัน ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ทั้งจากเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและมหภาค รวมไปถึงแนวโน้มความนิยมของกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ทุกเมื่อ ผู้ที่บริหารความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง และยังลดความเครียดได้มากด้วย เพราะเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าที่กระทบธุรกิจและการลงทุน ก็มีแผนป้องกันและกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนแล้ว

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุนที่เหมาะสมจะต้องมีความรู้ในธุรกิจและการลงทุนที่กำลังดำเนินการ อีกทั้งศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสแห่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะลดความเสี่ยงที่จุดใดบ้าง ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การทำธุรกิจและลงทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัด หากลงทุนในหุ้น เพื่อจะได้รับเงินปันผลในระยะยาว หรือถือไว้เพื่อรอขายทำกำไรส่วนต่าง ก็ต้องพิจารณาหุ้นที่มีบัญชีการเงินที่ดี มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่น่าสนใจ แต่หากคิดลงทุนกับหุ้นเพื่อการซื้อขายรายวัน ย่อมต้องศึกษาการดูกราฟหุ้นอย่างละเอียด เพื่อหาจังหวะซื้อขายที่เหมาะสม การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะลดความเสี่ยงได้มาก

2. การกระจายความเสี่ยง

หากลงทุนไปกับการซื้อหุ้นประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียว เมื่อเศรษฐกิจประสบปัญหาทั่วโลก ทำให้คอนโดที่ดินมีราคาตกต่ำ หุ้นตก ก็จะทำให้คุณถึงขั้นล้มละลายได้ ฉะนั้น ต้องรู้จักกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ หรือ เก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การซื้อประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การฝากบัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ

3. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

ปัจจุบันมีผู้สอบเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนแบบต่าง ๆ หากคุณทำธุรกิจหรือลงทุนอย่างจริงจังที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ ก็ควรจะต้องเลือกบุคคลเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาในระยะยาว เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทำให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์

4. ควรศึกษาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจเชื่อมโยงถึงกันหมดทั่วโลก แม้แต่ปัญหาการเมืองระหว่างสหรัฐและจีน ก็ยังกระทบต่อภาวะสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจเล็กและใหญ่ทั่วโลกด้วย จึงควรติดตามข่าวสารธุรกิจการเมืองจากรายการข่าวที่เชื่อถือได้เป็นประจำ เพื่อให้คุณมองการณ์ไกลและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอื่น

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใส่ใจการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการลงทุน และรับมือกับความเสี่ยงได้ทุกรูปแบบ

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมศึกษาด้านการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำให้เงินต้นเพิ่มมูลค่าได้ จากการได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ทั้งนี้การเล่นหุ้นหรือซื้อกองทุนเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสรวยได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสรวยได้ แบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เราจึงรวบรวมคำแนะนำของกูรูด้านการเงินและการลงทุนมาฝากกัน ดังนี้

1. เลือกลงทุนในสิ่งที่ถนัด

การเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รายตัว ที่มีผลตอบแทนสูงในระยะสั้น จะต้องมีการซื้อขายตามจังหวะที่เหมาะสม หากมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจรายวัน การอ่านกราฟหุ้น ก็สามารถเลือกลงทุนแบบ day-trade ได้ แต่หากถนัดที่จะอ่านบัญชี วิเคราะห์สภาพคล่องและคาดการณ์ระยะไกล ก็สามารถร่ำรวยได้จากการลงทุนแนว VI ที่เน้นมูลค่าหุ้นในระยะยาว การเลือกลงทุนจึงต้องวิเคราะห์ตนเองว่าถนัดอย่างไร จึงเลือกแนวทางที่เหมาะกับแต่ละคนได้ดีที่สุด

2. มีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน

การมีเป้าหมายจะทำให้วางแผนในการลงทุนที่ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยควรมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว เช่น หากต้องการได้รับผลตอบแทนมากเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นต่อปี และสามารถสร้างมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่เป็นระดับสิบล้าน (จากเงินลงทุนหลักแสน) ใน 5-10 ปี ก็ควรศึกษาด้านการเล่นหุ้นรายตัวและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เช่น DW FOREX ที่มีผลตอบแทนสูง แต่ทั้งนี้ก็มีความเสี่ยงสูงด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่ฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี

3. ใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตนเอง

จากคำกล่าวที่ว่า การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง จึงควรที่จะทำการประเมินตนเองว่ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งมีการคิดค้นแบบทดสอบที่ทุกคนสามารถเข้าไปทำการวิเคราะห์ตนเองได้ฟรี ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินหรือธนาคารต่าง ๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะมีคำแนะนำว่า แต่ละคนเหมาะสมกับการลงทุนรูปแบบใด และควรลงทุนอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่มีอยู่ นับว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการช่วยให้เข้าใจมุมมองด้านการเงินของตัวเองดียิ่งขึ้น

4. มีวินัยในการลงทุน

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการตั้งโปรแกรมตัดเงินจากบัญชี เพื่อลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ จะช่วยให้ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงจากการซื้อหุ้นหรือกองทุน ให้ได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปได้ ทั้งยังทำให้เกิดวินัยในการเก็บออมเงินตลอดเวลา จึงเป็นการสร้างอุปนิสัยที่จะออมก่อนใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่า หากต้องการประสบความสำเร็จจากการลงทุนในรูปแบบใด ๆ ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเอง ร่วมกับศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่กระทบต่อมูลค่าของหุ้นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ จึงจะทำให้มีโอกาสร่ำรวยและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ลงทุนอย่างไร รวยได้แบบความเสี่ยงต่ำ 2019

ไม้มงคลที่ควรปลูกเสริมดวงในปี 2019

ไม้มงคลที่ควรปลูกเสริมดวงในปี 2019

การปลูกไม้มงคลเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าชื่อของดอกไม้และต้นไม้หลายชนิด สามารถเสริมดวงของเจ้าของบ้านได้ ทั้งยังช่วยปรับทัศนียภาพของบ้าน สร้างความสวยงาม ทำให้เจ้าของบ้านมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น

เราจึงได้รวบรวมต้นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมในปี 2019 มาฝากกัน ดังนี้

1. ต้นบานไม่รู้โรย

เป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายและมีชื่อที่มีความหมายดี หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรอดทนจนกระทั่งได้บรรลุผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ต้องมีความอดทนให้อภัยซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตคู่ให้ได้ ต้นบานไม่รู้โรยจึงเป็นต้นไม้ที่ผู้ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวนิยมปลูก

2. ดอกโป๊ยเซียน

เป็นต้นไม้ที่ชาวไทยและชาวจีนนิยมมาก เพราะคำว่าโป๊ยเซียน หมายถึง การได้รับพรจากเซียนที่เป็นเทพเจ้าบนสวรรค์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล มีโชคลาภ ร่วมกับมีอำนาจวาสนา เหมาะกับผู้ทำงานบริหารหรือทำธุรกิจที่ต้องปกครองบริวาร จะทำให้ลูกน้องเคารพเชื่อถือ หากทำกิจการค้าขายใด ๆ ก็จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าดูแลจนมีดอกครั้งละ 8 12 16 ดอก หรือเป็นช่อใหญ่ ก็จะยิ่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ปลูกได้มากเท่านั้น

3. ต้นกระดังงา

เป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมอย่างมาก ทำให้ทุกคนที่ได้กลิ่นรู้สึกชื่นใจ ทั้งยังมีลำต้นใหญ่ใบหนา ซึ่งให้ร่มเงาแก่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดี บ้านใดที่ปลูกกระดังงาเชื่อว่าจะเสริมความมีเสน่ห์ โดยเฉพาะหากมีลูกสาวก็จะทำให้มีแต่ชายหนุ่มที่ดีเข้ามาให้พิจารณาเลือกเป็นลูกเขย นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่ายิ่งกระดังงาให้ดอกมาเท่าใด ก็จะได้รับความนิยมสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป เป็นผู้มีชื่อเสียงดังตามกลิ่นหอมของต้นกระดังงาด้วย

4. ต้นเทียนมหามงคล

เป็นต้นไม้ที่มีชื่อไพเราะและมีความสวยงามดูมีสง่า ทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ปลายยอดด้านบนจะเป็นสีม่วงอ่อนคล้ายกับเปลวเทียนที่กำลังโชคช่วง จึงเป็นที่นิยมในการปลูกไว้ช่วยเสริมลาภในการทำธุรกิจ ให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา ซื้อง่ายขายคล่อง เหมาะกับนักธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่ขายอาหาร เสื้อผ้า ส่งออกสินค้า ไปจนถึงธุรกิจแนวอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ที่ดิน ฯลฯ เลยทีเดียว

การปลูกต้นไม้เพื่อเสริมดวง เป็นศาสตร์ความเชื่อที่ทำให้ผู้ปลูกรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการทำงาน ทั้งยังทำให้เกิดกำลังใจในการอดทนแก้ไขปัญหา ทั้งจากอาชีพการงานและปัญหาในครอบครัว หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านลองหาไม้มงคลที่มีความหมายดี ๆ และชื่นชอบมาปลูกกันมากขึ้น

ต้นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมในปี 2019

เปลี่ยนอาชีพใหม่ทำอย่างไรให้เวิร์กกว่าเดิม

เปลี่ยนอาชีพใหม่ทำอย่างไรให้เวิร์กกว่าเดิม

การเปลี่ยนอาชีพมักจะหมายถึงการเริ่มนับหนึ่งใหม่ ต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินทุน ในช่วงชีวิตของคนเราอาจเปลี่ยนงานหลายหน แต่บางคนไม่เคยย้ายงานเลย แต่ชีวิตคนเราไม่แน่นอนเมื่อเวลานั้นมาถึงสิ่งสำคัญที่ควรรู้คือการตัดสินใจนั้นถูกต้องหรือไม่ การหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่การเปลี่ยนสายอาชีพนั้นแสดงว่าเราไม่มีความพอใจงานที่ทำอยู่ แต่กำลังมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตมากกว่าเดิม หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอาชีพใดเหมาะสม ลองประเมินตนเองโดยเขียนรายการอาชีพต่าง ๆ ดูรายละเอียดของแต่ละงาน มองแนวโน้มงาน โอกาสและรายได้

จากนั้นให้จำกัดรายการอาชีพให้แคบลง โดยพิจารณาความสนใจ ทักษะ และบุคลิกภาพของตนเอง แล้วตัดอาชีพที่เป็นไปไม่ได้ออกไปก่อน เช่น ตัดทำงานประจำและงานเต็มเวลา ตัดงานที่ต้องมีการศึกษาระดับปริญญาขั้นสูง หรือตัดงานที่มีรายได้น้อยออกไป เมื่อเหลือรายการไม่มากแล้ว เริ่มสอบถามคนที่ทำอาชีพนั้นและมีประสบการณ์รู้ข้อมูลเชิงลึก รวบรวมข้อมูลมากขึ้นและขอคำแนะนำว่าคุณสมบัติและเป้าหมายของคุณเหมาะสมกับอาชีพนั้นหรือไม่

การวางแผนก่อนจะเริ่มทำงาน

เมื่อเลือกอาชีพที่คาดว่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้แล้ว เริ่มวางแผนอาชีพและมองหางานที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนอาชีพอาจจะเริ่มทำงานทันทีไม่ได้ อาจต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่อาชีพใหม่ ทำงานเก่าไม่มีความสุขทำผลงานออกมาไม่ดี แต่พอเริ่มงานใหม่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก จะหวังตำแหน่งหน้าที่ระดับสูง หรือหวังผลกำไรตอบแทนกลับคืนมาเร็ว คงเป็นไปได้ยาก ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้เองต้องมีความอดทนและขยันให้มาก เจอปัญหาในที่ใหม่อาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังมีข้อดีตรงที่ไม่ลำบากใจเหมือนทำงานเดิม

ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการเปลี่ยนอาชีพใหม่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตกงานหรือบริษัทปิดตัวลง ควรเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ เพราะงานเดิมหรือตำแหน่งเดิมอาจหายากแล้ว อาจเป็นโชคดีหรือจังหวะชีวิตที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและขวนขวายหาอาชีพที่น่าพอใจมากกว่า หากคุณอายุมากอยู่ในวัย 50 ปีซึ่งใกล้เกษียณแล้ว หากจะต้องเปลี่ยนงานลองคิดวางแผนว่าจะเกษียณเมื่ออายุเท่าไรและยังมีเวลาในอาชีพการงานอีกกี่ปี แล้วจึงเริ่มสำรวจตัวเลือกอื่นในชีวิตต่อไปการวางแผนก่อนจะเริ่มทำงาน

การเปลี่ยนอาชีพเมื่ออายุมากมีข้อดีตรงที่คุณมีประสบการณ์ชีวิตพอสมควรและฝ่าฟันปัญหามากมายมาแล้ว หากงานเดิมไม่ทำให้มีความสุขความพอใจอีกต่อไป การเปลี่ยนอาชีพใหม่สำหรับคนสูงวัยอาจส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิต ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ดีขึ้น ข้อเสียคือการเปลี่ยนงานเมื่ออายุมากอาจพบกับแนวความคิดอคติว่าคนสูงวัยทำงานช้าและไม่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ที่จริงแล้วแรงงานสูงอายุกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดงานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ เช่น วิศวกร พยาบาล นักบัญชี นักแปล ล่ามภาษา ช่างภาพ ล้วนมีทักษะที่ดีตามสายอาชีพที่ทำมา ส่วนใหญ่จะมีการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ทำให้ปรับเปลี่ยนตารางเวลาทำงานอย่างยืดหยุ่น มีอิสระอย่างที่หลายคนใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต

บอกต่อเทคนิคเดินทางไปทำงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้นในทุกวัน

บอกต่อเทคนิคเดินทางไปทำงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้นในทุกวัน

โดยทั่วไป เราทำงานในออฟฟิศ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เสมอ

ในบทความนี้ เราจึงรวบรวมเทคนิคที่จะทำให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น มาฝากกันดังนี้

1. ถ้านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีอาการไม่สบาย เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ฯลฯ ไม่ควรจะขับรถเอง ควรเลือกใช้บริการรถสาธารณะแทน เพราะการขับขี่ในภาวะร่างกายที่ไม่พร้อม เพราะจะทำให้ขาดสมาธิ การตัดสินใจไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เคย ทั้งยังมีความเครียดในการขับขี่มากกว่าปกติและส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการทำงานด้วย

2. ควรเลือกใช้ยานพาหนะในการขับขี่ที่เหมาะสม เช่น ใช้รถมอเตอร์ไซค์เมื่อมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเท่านั้น เพราะมีการเก็บสถิติว่าเปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์จะมีความรุนแรงมากกว่ารถยนต์ หรือใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อให้ทุกคนนั่งสบายและมีความปลอดภัยจากสมรรถนะของรถมากขึ้น

3. ใช้วิธีการรวมกันเดินทาง ถ้าคุณและเพื่อนอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน ก็สามารถที่จะนัดสถานที่พบกัน เพื่อไปทำงานพร้อมกัน เช่น บ้านของอีกฝ่าย ป้ายรถเมล์ ฯลฯ วิธีนี้มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งประหยัดน้ำมัน ค่าผ่านทาง มีทั้งเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่เหงาหรือเบื่อในการขับรถ มีคนช่วยดูเส้นทางและเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ และช่วยผลัดกันขับรถทำให้อีกฝ่ายได้มีช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายและจิตใจ ลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับขี่เป็นระยะเวลานานติดต่อกันได้

4. ให้เลี่ยงเวลารถติดสำหรับการออกเดินทาง เช่น หากบริเวณบ้านของคุณรถจะเริ่มติดประมาณ 7:00 น. คุณก็ควรออกจากบ้านให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณรถคับคั่งที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากขึ้น ส่วนเวลาเดินทางกลับ คุณอาจจะเลือกออกกำลังกายบริเวณฟิตเนสใกล้ที่ทำงานแทนการกลับเวลาเดียวกันกับคนอื่น ๆ ซึ่งต้องเผชิญปัญหาความเครียดจากรถติดและทำให้ต้องเสียเวลาบนท้องถนนโดยเปล่าประโยชน์

5. ศึกษาเส้นทางจาก Google map ก่อนเดินทางเป็นประจำ ทำให้คุณเลือกเส้นทางที่ประหยัดเวลาและระยะทางสั้นที่สุดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การฟังข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรระหว่างการขับขี่จะทำให้ทราบถึงสถานการณ์อุบัติเหตุในจุดต่าง ๆ ได้ดีขึ้นเพื่อทำการหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วย

จะเห็นได้ว่า การขับขี่อย่างปลอดภัยเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้หลายเทคนิค เราหวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ เพื่อให้ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยลง ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า อันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วย

บอกต่อเทคนิคเดินทางไปทำงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้นในทุกวัน

เรื่องเล่าของกระเทียม มีประโยชน์อย่างไร

เรื่องเล่าของกระเทียม มีประโยชน์อย่างไร

กระเทียม เป็นทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศมีสรรพคุณหลากหลายอย่างนำมาปรุงอาหารได้หลายประเภท อาทิเช่น ทำน้ำพริก ,ทำเครื่องแกง , แต่งกลิ่นอาหาร หรือจะเจียวให้สุกกรอบโรยหน้าอาหาร เป็นต้น แต่เจ้ากระเทียมไม่มี มีสรรพคุณแค่นำมาปรุงอาหารได้อย่างเดียวแต่ยังสามารถนำมาเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทารักษาโรคได้อีกต่างหากด้วย

บรรเทาโรคด้วยสมุนไพรจากกระเทียม ประโยชน์ของกระเทียมนั้นเยอะมาก เช่น กระเทียมสดสามารถนำมารักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน , โรคกระเพาะ, ขับพยาธิ, โรคหืดหอบ, ลดความดันโลหิตสูง และ ช่วยลดไขมันในเลือด

ทั้งนี้กระเทียมยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง ที่ไม่ได้แต่งขึ้นแต่ประการใด มีผู้ป่วยรายหนึ่งได้ป่วยเป็นโรคหัวใจเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยรายนี้เองแทบไม่มีอาการใดๆบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ก็ยังคงเล่นกีฬาออกกำลังทุกวัน กินอาหารตามปกติที่เคยชินเรียกง่ายๆว่าใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกอย่าง จนมีอยู่วันหนึ่งผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก มือจะจับหน้าอกอยู่ตลอดเวลาเดินตัวงอเจ็บจนต้องร้องบอกว่าเจ็บเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอก จนอาการเริ่มไม่ค่อยสู้ดีนักสุดท้ายทนไม่ไหวเลยต้องรีบนำตัวพาไปส่งโรงพยาบาล เมื่อไปถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยก็ถูกเข็นตัวเข้าห้องฉุกเฉินโดยทันทีเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง หมอเดินออกมาแจ้งกับทางญาติของผู้ป่วยว่าคุณโชคดีมากที่ญาติพาผู้ป่วยมาได้ทันเวลา หากว่ามาช้ากว่านี้อีกเพียง 30 นาทีผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที เพราะอาการของผู้ป่วยตอนนี้คือเส้นเลือดหัวใจทั้ง 3 เส้นตีบหรือตันหมดแล้วเลือดไม่สามารถไหลผ่านเข้าสู่หัวใจได้ โชคดีมากที่ยังเหลืออีกหนึ่งเส้นและต้องทำการผ่าตัดเพื่อทำบอลลูนหัวใจโดยด่วน แต่หมอแจ้งว่าครั้งนี้สามารถทำบอลลูนได้เพียงสองเส้น อีกหนึ่งเส้นต้องกลับมาทำใหม่อีกครั้งในเดือนถัดไป และต้องทานยาโรคหัวใจไปตลอดชีวิต

เมื่อผู้ป่วยได้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน ทางครอบครัวของผู้ป่วยก็หาวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการเพื่ออยากให้ผู้ป่วยดีขึ้น ครอบครัวของผู้ป่วยบังเอิญได้ไปอ่านเจอบทความของสรรพคุณของกระเทียมและพบว่ามันสามารถช่วยบรรเทารักษาโรคหัวใจได้ ก็เลยลองนำกระเทียมสดมาปั่นรวมกับน้ำผักให้ผู้ป่วยดื่ม ให้ดื่มทุกวันเช้าเย็นไปจนถึงเวลาที่ผู้ป่วยใกล้จะไปทำบอลลูนหัวใจรอบสองตามที่หมอนัด เมื่อพบหมอเพื่อทำการตรวจร่างกายก่อนเข้าผ่าตัดผลสรุปคือหมอแจ้งกับผู้ป่วยรายนั้นว่าไม่ต้องทำบอลลูนแล้วเพราะตอนนี้เส้นเลือดขยายเป็นปกติแล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากสำหรับสรรพคุณของกระเทียม

กระเทียม มีประโยชน์อย่างไร

กีฬาอีสปอร์ต มีความน่าสนใจอย่างไร

กีฬาอีสปอร์ต มีความน่าสนใจอย่างไร

กีฬาอีสปอร์ต เป็นการนำเกมส์ที่มีคนนิยมกันเล่นทั่วโลกมาเปลี่ยนเป็นกีฬา ที่มีความเป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับความนิยม การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้นในปัจจุบัน

ความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ต

กีฬาอีสปอร์ต มีการจัดการแข่งขันทั่วโลกรวมถึง ในทวีปเอเชีย อย่างเอเชียนเกมส์ 2018 ที่ผ่านมา ก็มีการนำเกมส์ 6 ชนิด มาจัดการแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลและเหรียญ ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่า กีฬาอีสปอร์ตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทและอัตราการเติบโตสูงถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ประเทศที่มีการส่งเสริมด้านนี้ ก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นด้วย

สำหรับในประเทศไทย มีการจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพื่อทำการจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อช่วยกันในการพัฒนาระบบการแข่งขันในประเทศให้ดียิ่งขึ้นและทำให้สามารถเกิดนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีความชำนาญ ให้สามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้

ตัวอย่างกีฬาอีสปอร์ต

กีฬาอีสปอร์ต ที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่

  1. League of Legends หรือ LoL เป็นแนวเกมรูปแบบ MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) คือ เป็นเกมที่มีผู้เล่น 2 ทีม ทำหน้าที่ควบคุมตัวละครเดียวกัน ผ่านทางระบบอินเตอร์เฟส จะเป็นเกมส์ที่มีการผสมผสาน Action กับวางแผนแบบเรียลไทม์ เพื่อทำลายสิ่งก่อสร้างของคู่ต่อสู้ให้ได้
  2. เกมส์ Arena of Valor หรือ AoV เป็นเกมแนว MOBA เช่นเดียวกันกับ League of Legends ตัวละครจะมีความผสมผสานแฟนตาซีและเวทย์มนต์ในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันในชื่อว่าเกม RoV นั่นเองอันที่
  3. เกมส์ Starcraft 2 เป็นเกมส์แนว RTS ซึ่งหมายถึง Real Time Strategy หรือวางแผนการรบต่อสู้เพื่อให้เอาชัยชนะจากฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้ โดยจะต้องมีการสร้างฐานหรือที่เรียกกันว่าสร้างยูนิต แล้วนำไปสู้กับฝ่ายตรงข้าม ผู้ที่เล่นเกม RTS อย่าง Starcraft 2 ได้อย่างเชี่ยวชาญ จึงต้องมีความสามารถระดับสูงและต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมานาน

อาชีพจากกีฬาอีสปอร์ต

การเล่นกีฬาอีสปอร์ต นอกจากให้ความสนุกสนานและความบันเทิงแล้ว ยังสามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพได้ ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้ว ยังมีอาชีพอื่น ๆ จากกีฬานี้ เช่น นักออกแบบเกมส์ นักสร้างฉากและภาพกราฟิคกเพื่อนำไปประกอบในเกมส์แบบสามมิติ นักพากย์เกมส์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า กีฬาอีสปอร์ตอยู่มีประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทำให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

ผู้ที่อยากประกอบอาชีพในวงการนี้ ควรต้องติดตามข่าวสารในวงการกีฬานี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อการเรียนรู้และทำผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

กีฬาอีสปอร์ต มีความน่าสนใจ

น้องใหม่อยากทำธุรกิจก็สำเร็จได้ แค่รู้เคล็ดลับปี 2019

น้องใหม่อยากทำธุรกิจก็สำเร็จได้ แค่รู้เคล็ดลับปี 2019

ในปี 2019 มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์เนื่องจากให้ผลตอบแทนดี มีลูกค้าหลากหลาย ที่สำคัญคือตอบโจทย์ความสะดวกในการทำงานจากที่ใดก็ได้ในโลก เราจึงมีเคล็ดลับที่จะทำให้น้องใหม่ในวงการธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่าย ๆ ในปี 2019 ดังนี้

น้องใหม่อยากทำธุรกิจก็สำเร็จได้ แค่รู้เคล็ดลับ

มีฉันทะในสิ่งที่จะทำ

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสำหรับน้องใหม่ไฟแรงนั้น เริ่มจากการมองหาสิ่งที่ตัวเองรักและหลงใหลแล้วค่อยต่อยอดทำเป็นอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรืองานแบบประจำเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัว หากเริ่มจากฉันทะคือความรักในงาน ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะอดทน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย เมื่อประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทุกธุรกิจจะต้องเจอ

มองสินค้าตัวเองจากมุมมองผู้ซื้อ

ให้คิดเสียว่าเราเป็นผู้ซื้อ แล้วสินค้าหรือแบรนด์ของเรามีจุดดีจุดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นตรงไหน มีการบริการที่โดดเด่นอย่างไร เป็นการประยุกต์หลักจิตวิทยาเข้ากับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งหากสามารถวิเคราะห์ได้ถูกทางก็จะทำให้พัฒนาธุรกิจได้ตรงแนวทางและตรงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแน่นอนว่าจะสัมพันธ์กับยอดขาย และทำให้ต่อยอดธุรกิจจนเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวด้วย

ติดตามเทรนด์ข่าวสารทางธุรกิจของไทยและโลก

เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าการลงทุนธุรกิจใด ๆ หากไม่ติดตามข่าวสารสถานการณ์หรือเกาะติดกระแสเทรนด์ต่าง ๆ คุณอาจจะผลิตสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากเสียเงินลงทุนแล้วยังจะเสียแรงและกำลังใจด้วย

มีเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน

อย่าลืมว่าธุรกิจใด ๆ ก็ย่อมมีคู่แข่งที่ผลิตสินค้าในประเภทเดียวกัน การมีเป้าหมายจะทำให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากบริษัทใดสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดควบคู่กับการศึกษาแนวโน้มในอนาคต พยากรณ์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ก็จะสามารถก้าวนำบริษัทอื่น ๆ จนเป็นผู้นำอันดับ Top  ของวงการได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับการมีธงหรือเป้าหมายความสำเร็จที่แน่วแน่เท่านั้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น

การเติบโตทางธุรกิจจะรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น หากศึกษาแนวทางความสำเร็จของผู้มีประสบการณ์ท่านอื่น ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในสายการผลิตของตัวเอง นำมาเป็นสิ่งเตือนใจเพื่อมองหาจุดบกพร่องในธุรกิจที่หากมีการแก้ไขจุดด้อยได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมจุดเด่นของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

อยากทำธุรกิจก็สำเร็จได้ แค่รู้เคล็ดลับปี 2019

สำหรับน้องใหม่ในวงการธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่าย เราหวังว่าเคล็ดลับที่ได้กล่าวไปจะช่วยในการต่อยอดความคิด เปลี่ยนสิ่งที่รักเป็นงานที่ใช่และพัฒนาเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

5 ผู้เล่นที่สามารถก้าวขึ้นสู่ทีมโปรตุเกสเป็นกัปตันทีมแทนที่โรนัลโด้

5 ผู้เล่นที่สามารถก้าวขึ้นสู่ทีมโปรตุเกสเป็นกัปตันทีมแทนที่โรนัลโด้

แม้ คริสเตียโน โรนัลโด้ จะประกาศความตั้งใจที่จะกลับมาเล่นให้ทีมชาติในปี 2019 แต่ทีม โปรตุเกส ต้องเตรียมรับมือเมื่อไม่มี โรนัลโด้  5 ผู้เล่นที่มีความสามารถสวมปลอกแขนกัปตันทีมแทนได้ในอนาคต

อันเดร โกเมส

5.อันเดร โกเมส

นักเตะวัย 25 ปีคนนี้ อีกหนึ่งความรู้สึกของชาวโปรตุเกส อันเดร โกเมส ที่กำลังฟื้นค้นฟอร์มที่ เอฟเวอร์ตัน จากที่เขางัดฟอร์มเก่งสมัยที่อยู่ที่ บาร์เซโลน่า ไม่ได้เลย แต่ในที่สุดเขาคงจะได้ก้าวขึ้นมาในทีมชาติในศึกยูโรเช่นเดียวกับ เรนาโต้ ซานเชส เขาไม่ได้ถูกตัดชื่อจากทีมลุยฟุตบอลโลก แต่ได้ค้นพบการเป็นกองกลางแนวรุกที่มีสเต็ปเท้าคล้าย โรนัลโด้ หากเขาได้รับโอกาสอีกครั้ง

รูแบน เนเวส

4.รูแบน เนเวส

แม้จะไม่ได้เป็นตัวรุกตามแบบ โรนัลโด้ แต่ในเรื่องคุณภาพแล้ว เนเวส ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน กองกลางคนอื่นๆ มักจะแจกจ่ายบอลและเล่นไปตามคำสั่ง แต่ เนเวส จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของทุกๆทีมที่เขาได้โชว์ฝีเท้าที่ปอร์โต้จนมาสู่ทีมวูล์ฟแฮมป์ตัน

ความคล้ายคลึงกันอย่างเดียวของเขากับ โรนัลโด้ คือตัวเขาจะทำให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสรต่อเมื่อมองเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม แม้ว่าจะถูกคัดออกจากทีมชาติลุยบอลโลก แต่นักเตะวัย 21 ปีจะทำให้ได้ตามเป้าหมายในอาชีพ

ดิโอโก โจตา

3.ดิโอโก โจตา

หลังจากได้นักเตะยอดเยี่ยมกับทีม วูล์ฟแฮมป์ตัน ในแชมเปี้ยนชิพ โจตา การโชว์ฝีเท้าในในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซึ่งสถิตของเขาจะไม่น่าประทับใจเท่าฤดูกาลที่แล้ว นักเตะชาวโปรตุเกสในวัยเพียง 22 ปี ยังไม่ได้เข้าร่วมทีมชาติชุดใหญ่ แต่เป็นตัวแทนทีมชาติระดับเยาวชนเท่านั้น

น่าแปลกใจในการยิงแฮตทริกครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นั้น โจตา ได้มีคู่กองหน้าที่เป็นชาวโปรตุเกสเช่นกัน ซึ่งสองคนนี้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกต่อจาก โรนัลโด้ ถ้าพวกเขาร่วมมือกันจะเป็นอย่างเพื่อนร่วมชาติเขาได้อย่างแน่นอน

อังเดร ซิลวา

2.อังเดร ซิลวา

ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซีย อังเดร ซิลวา แบ่งเบาภาระการยิงประตูของโรนัลโด้ กัปตันของเขานับตั้งแต่รับใช้ทีมชาติ และในระดับสโมสรกำลังขาขึ้นยิงช่วยให้เซบีย่าชนะมิลานโดยกดแฮตทริกของตัวเขาเอง และยังยัดเยียดความอัปยศให้กับ เรอัล มาดริด ที่บุกมาพังในถิ่นถึง 3-0

นอกจากนี้เขายังเก็บชัยได้ 3 ใน 6 เกมในทีมชาติในระหว่างที่ โรนัลโด้ เว้นว่างพักการเล่นให้กับทีมโปรตุเกส มุ่งเน้นแต่ระดับสโมสรยูเวนตุสเพียงอย่างเดียว

เบอร์นาร์โด ซิลวา

1.เบอร์นาร์โด ซิลวา

แม้ว่าจะไม่ได้มีศักยภาพเทียบเท่ากัปตันทีมของเขา แต่ . เบอร์นาร์โด ซิลวา เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของโปรตุเกสรองจาก โรนัลโด้ และเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนเกม เป็นคลื่นลูกใหม่ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา อดีตผู้เล่นสตาร์ของโมนาโก ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ค่อนข้างใกล้เคียงกับ โรนัลโด้ ที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน

เขามีสายเลือดผู้กระหายความสำเร็จและได้รับประสบการณ์จากโค้ชระดับแนวหน้า ทำให้เขาพัมนาและก้าวต่อไปเมื่อ โรนัลโด้ ตัดสินใจที่จะอำลาทีมชาติ เขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นตำนานกองหน้าของทีมชาติ

โมดริช “เผายับ” หลัง โด้-เมสซี่ หายงานบัลลงดอร์

โมดริช “เผายับ” หลัง โด้-เมสซี่ หายงานบัลลงดอร์

ลูก้า โมดริช กองกลางรองแชมป์โลก


ลูก้า โมดริช กองกลางรองแชมป์โลกของ เรอัล มาดริด วิภาควิจารณ์การไม่มาร่วมงานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ปีนี้ของ คริสต่อว่าอาโน่ โรนัลโด้ ปีกซุปตาร์ยูเวนเหม็นตุส และ ลิโอเนล เมสซี่ ดาวยิงจากนอกโลกที่บาร์เซโลน่า

ดาวเตะวัย 33 ปีครอบครองรางวัลบัลลงดอร์ทุกปี 2018 ไปถือครอง แม้กระนั้น โรนัลโด้ กับ เมสซี่ ไม่ได้ไปร่วมงานประกาศรางวัลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบันนี้ โมดริช ให้สัมภาษณ์กับ Jutarnji หนังสือพิมพ์ในโครเอเชียเริ่มจากปัญหาว่ารู้สึกอย่างไรที่ โรนัลโด้ กับ เมสซี่ ไม่มาร่วมงานรวมทั้งรู้สึกยังไงกับเสียงวิภาควิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับทั้งคู่

“ผมบอกไม่ได้หรอกเพราะเหตุใดบางคนถึงไม่มางาน ก็จำเป็นต้องตามใจพวกเขา แม้กระนั้นสำหรับผมการไม่มาร่วมงานมันขาดเหตุผลนะ สงสัยพวกเขาถูกอกถูกใจมาตอนได้รางวัลล่ะมั้ง” โมดริชตอบ

“ความประพฤติอย่างงี้ไม่แฟร์ต่อนักเตะคนอื่น, แฟนๆ, เกมลูกหนัง และต่อบรรดาคนที่โหวตให้พวกเขาเป็นผู้ชนะมาตลอด 10 ปีด้านหลัง แม้กระนั้นผมว่าใครๆก็กระทำตามหัวใจตัวเองล่ะมั้ง”

อีกปัญหาเป็นทั้งคู่อาจไม่ชอบที่ โมดริช จบการมัดขาดรางวัลไหมรวมถึงให้เกร็ดเพราะเหตุว่า เมสซี่ เป็นอีกคนหนึ่งที่โหวตมิดฟิลด์โครแอตเป็นผู้ชนะ

โมดริช ตอบว่า “ฟังนะ สำหรับผมเรื่องทั้งมวลมันง่ายมาก เมสซี่กับโรนัลโด้ทั้งคู่เป็นการกำเนิดที่ครอบครองโลกลูกหนังมาตลอด 10 ปีด้านหลัง เรื่องฝีเท้าทั้งคู่อยู่เหนือผู้อื่น”

“ถึงแม้นี่มันรางวัลสำหรับแต่ละฤดู นักเตะโดยมาก, เหล่าตำนาน, ผู้อ่านข่าว หรือแฟนๆเขาโหวตผู้ชนะคนเดียวกัน งี้หมายความว่าพวกเขาคิดผิดกันหมดถ้างั้นสิ”

“ถ้าจะให้รางวัลจากแค่เพียงฝีเท้าถ้าอย่างงั้นก็เลิกโหวตแล้วเอาทั้งปวงให้เมสซี่กับโรนัลโด้ไปเถอะ”

ทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยโดยบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มจะถูกพิมพ์ด้านในวันนี้