การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

การลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลงทุน

ความเสี่ยงกับการทำธุรกิจและลงทุนนับว่าเป็นเรื่องคู่กัน ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ทั้งจากเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและมหภาค รวมไปถึงแนวโน้มความนิยมของกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ทุกเมื่อ ผู้ที่บริหารความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง และยังลดความเครียดได้มากด้วย เพราะเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าที่กระทบธุรกิจและการลงทุน ก็มีแผนป้องกันและกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนแล้ว

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุนที่เหมาะสมจะต้องมีความรู้ในธุรกิจและการลงทุนที่กำลังดำเนินการ อีกทั้งศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสแห่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด และจะลดความเสี่ยงที่จุดใดบ้าง ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน

การทำธุรกิจและลงทุนต้องมีเป้าหมายที่ชัด หากลงทุนในหุ้น เพื่อจะได้รับเงินปันผลในระยะยาว หรือถือไว้เพื่อรอขายทำกำไรส่วนต่าง ก็ต้องพิจารณาหุ้นที่มีบัญชีการเงินที่ดี มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่น่าสนใจ แต่หากคิดลงทุนกับหุ้นเพื่อการซื้อขายรายวัน ย่อมต้องศึกษาการดูกราฟหุ้นอย่างละเอียด เพื่อหาจังหวะซื้อขายที่เหมาะสม การมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะลดความเสี่ยงได้มาก

2. การกระจายความเสี่ยง

หากลงทุนไปกับการซื้อหุ้นประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียว เมื่อเศรษฐกิจประสบปัญหาทั่วโลก ทำให้คอนโดที่ดินมีราคาตกต่ำ หุ้นตก ก็จะทำให้คุณถึงขั้นล้มละลายได้ ฉะนั้น ต้องรู้จักกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ หรือ เก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การซื้อประกันชีวิต การซื้อพันธบัตร การฝากบัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ

3. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ

ปัจจุบันมีผู้สอบเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตรการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนแบบต่าง ๆ หากคุณทำธุรกิจหรือลงทุนอย่างจริงจังที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ ก็ควรจะต้องเลือกบุคคลเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาในระยะยาว เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทำให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์

4. ควรศึกษาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจเชื่อมโยงถึงกันหมดทั่วโลก แม้แต่ปัญหาการเมืองระหว่างสหรัฐและจีน ก็ยังกระทบต่อภาวะสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจเล็กและใหญ่ทั่วโลกด้วย จึงควรติดตามข่าวสารธุรกิจการเมืองจากรายการข่าวที่เชื่อถือได้เป็นประจำ เพื่อให้คุณมองการณ์ไกลและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอื่น

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใส่ใจการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการลงทุน และรับมือกับความเสี่ยงได้ทุกรูปแบบ

การลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและลงทุน